[V-stal]

vrijlooptekeningV-stal als vrijloopstal

Eén van de ontwikkelingen om het dierenwelzijn in stallen te verbeteren is een vrijloopstal. Hier lopen koeien vrij rond met meer oppervlakte per koe. Door de licht- en luchtdoorlatende dakconstructie krijgen de koeien meer licht en lucht, wat het dierenwelzijn zeer ten goede komt. De vrijloopstal biedt veehouders daarom volop kansen om de duurzaamheid in hun sector en daarmee de acceptatie door de maatschappij te vergroten. Het concept van de vrijloopstal wordt reeds met succes toegepast in onder ander Israël, Amerika en Zuid-Korea maar inmiddels ook in Nederland.

Door het ontbreken van ligboxen hebben de koeien meer bewegingsruimte. De uitdaging voor de veehouder is om meer ruimte te combineren met minder emissie. Dit alles moet tegelijk betaalbaar zijn. Veehouders vragen zich echter vaak af of zo’n stal in de Nederlandse (klimatologische) omstandigheden haalbaar is. Bij toepassing van de V-stal bovenbouwconstructie kan die vraag volmondig met ‘ja’ worden beantwoord!

Beheerderslogin