[V-stal]

Wat zijn de voordelen van een V-stal voor het vee én de veehouder?

 • Meer koecomfort
  Door een aanzienlijke beperking van de luchtvochtigheid mag de binnentemperatuur een aantal graden hoger zijn dan in een traditionele rundveestal voordat hittestress optreedt.
 • Een grote ontwerpvrijheid
  Door de flexibele manier van de constructie van een V-stal is het mogelijk om een bredere stal te bouwen, dan bij een stal van traditionele materialen. Door een flexibele breedte, lengte en hoogte is het mogelijk om de stal naar eigen wens in te richten. Van ligboxen 3+3 VO VV of 0+6+0 OZ OV met of zonder mestkelder tot een vrijloopstal.
 • Veel licht
  Door het foliedak waant het vee zich in de buitenlucht. Het weren van de directe zonnestraling zorgt ervoor dat het licht gelijkmatig over de stal verdeeld wordt. De koe voelt zich hierdoor beter dan in een traditionele stal. Uw winst? Gelukkige koeien zijn minder vaak ziek en laten een hogere melkproductie zien. Daarnaast wordt úw arbeidsvreugde verhoogd.
 • Betere ondergrond bij een vrijloopstal
  Door de uitstekende ventilatiemogelijkheden in het dak is het droogeffect van de ondergrond groter. Het vele licht dat door het dak heen komt, heeft ook een positief effect op de ondergrond.
 • Zeer concurrende prijs
  En natuurlijk is de prijs van een vrijloopstal van V-stal zeer concurrerend!
Beheerderslogin