[V-stal]

Duurzaamheid en Dierenwelzijn!

De maatschappij vraagt om een duurzame en diervriendelijke manier van het houden van dieren. Daarnaast worden vanuit wet- en regelgeving de welzijnseisen continue aangescherpt. Een beter dierenwelzijn vertaalt zich in een groter koecomfort. Door de lichte en uitstekende ventilerende bovenbouw draagt de V-stal in belangrijke mate bij aan dit grote comfort.
De belangrijkste verbeteringen zijn:   

- Grote ontwerpvrijheid door de flexibele layout van de stal.
Hierdoor is het mogelijk om de stal ruimer op te zetten (zoals bijvoorbeeld een verbrede ligbox). Door de grote ventilatie capaciteit van de V-Stal is het mogelijk om een bredere stal te bouwen, dan wanneer met een stal met traditionele materialen bouwt.

- Een hoog lichtniveau.
Het foliedak zogt voor een grote hoeveelheid licht in de stal. Hierdoor waant het vee zich in de buitenlucht. Het weren van de directe zonnestraling zorgt ervoor dat het licht gelijkmatig over de stal verdeeld wordt.

- Een zeer stabiel binnenklimaat met ruime ventilatie.
De speciaal ontworpen samenstelling van het dak zorgt voor een zeer stabiele en homogene verdeling van temperatuur, vochtigheid en ventilatie in de stal. Metingen en praktijkervaringen hebben uitgewezen dat in het gebouw zelfs bij extreme weersituaties zoals hitte, vrieskou en storm een zeer aangenaam binnenklimaat heerst.

- Voorkomen van hittestress.
De beperking van de luchtvochtigheid in de stal levert een aanzienlijke comfortverhoging voor de dieren. Concreet betekent dit dat de binnentemperatuur een aantal graden hoger mag zijn dan in traditionele rundveestallen voordat hittestress optreedt. Per saldo levert dit voor de dieren een aanzienlijke vermindering van het aantal dagen per jaar dat ze gebukt gaan onder hittestress.

Beheerderslogin